web builder

Hizmet Şartları

Gizlilik Politikamızı her zaman güncellenme olasılığı olduğundan kullanım öncesi kontrol etmenizi mepyapi.com önermektedir.

Hizmet Şartları
mepyapi.com sitesinin tüm hakları MEP YAPI ÜRETİMİ Ltd Şti.'ne aittir. mepyapi.com tüm bireysel ve kurumsal kullanıcıların kullanıcı bilgilerini, güvenlik ve gizlilik kurallarına bağlı kalarak hizmet vermeyi amaçlamıştır. Ancak mepyapi.com sitemizi kullananların Gizlilik kurallarına veya yasalara aykırı kullanıldığı tespit edilmesi durumunda yada yetkili kurumlar tarafından talep edilmesi durumunda, Kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara verme ve Gizlilik kurallarındaki tedbirleri alma hakkına da sahiptir. Bunlara rağmen Internet platformunda kişisel bilgilerin gizliliği konusunda mutlak bir garanti verilmesinin söz konusu olmamaktadır. Bu sebeple kişisel bilgilerin iletilirken kullanıcılara mümkün olan en üst düzey tedbir almalarını mepyapi.com tavsiye etmektedir.
 mepyapi.com işbu Gizlilik Politikası’nı gelişmeler doğrultusunda gerekçe göstermeksizin, bildirimde bulunmadan değiştirebilir. mepyapi.com'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.mepyapi.com adlı web sitesinde ("Web Sitesi") yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. mepyapi.com yenilenen sözleşmeler konusunda bireysel ve kurumsal kullanıcıleri uyaramayabilir. Ancak bu durumda Gizlilik Politikası’nın söz konusu değişiklikleri yansıtan güncellenmiş hali www.mepyapi.com adlı web sitesine ("Web Sitesi") yüklenecektir. İşbu sebeple mepyapi.com güncellenen Gizlilik Politikası hakkında bireysel ve kurumsal kullanıcılerin bilgi sahibi olmaları ve periyodik olarak gözden geçirmesini önermektedir. Bireysel ve kurumsal kullanıcılerin yapılan değişikliklerden sorumlu olacakları için, bu Gizlilik Politikası’nı her kullanım öncesi kontrol etmelerini mepyapi.com önermektedir. İşbu Gizlilik Politikası’nda kullanılan “ Kişisel Bilgiler” terimi bireysel ve kurumsal kullanıcıleri tanımlayabilecek isim-soyisim, telefon, adres, e-posta adresleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kredi kartı bilgileri, kimlik bilgileri gibi bilgileri ifade etmektedir.mepyapi.com, kullanıcıların kendisine www.mepyapi.com adlı web sitesi ("Web Sitesi") üzerinden elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacak, üçüncü kişilere açıklamayacak, paylaşmayacak, satmayacak veya kullandırmayacaktır.
 Yayınlar göndermek,
 Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, mepyapi.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla, Bireysel ve kurumsal kullanıcıler Web Site’sini kullandığı andan itibaren kendilerinden toplanan tüm bilgilerin belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu Gizlilik Politikası’nda anlatıldığı gibi, mepyapi.com tarafından kullanılmasını kabul etmiş olurlar. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen bireysel ve kurumsal kullanıcılerin özgür iradeleri ile mepyapi.com’a sağlanmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcıler bu kişisel bilgileri mepyapi.com’a verip vermemekte serbesttirler. Ancak, bireysel ve kurumsal kullanıcılere daha çabuk ve kaliteli hizmet sunabilmek için, işbu platformda kullanıcılerden talep edilen bilgilerin tamamını vermelerini mepyapi.com önermekte ve ayrıca, talep edilen hizmetin gerektirdiği zorunlu bilgilerin verilmemesi durumunda talebin yerine getirilmesinin mümkün olamayacağını dikkatlerine sunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcıler tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması kullanıcılerin sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi rica olunur. Böyle bir durumda mepyapi.com’un hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi;yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi verilmesi nedeniyle mepyapi.com’un bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin yükümlülüğü kullanıcılara aittir.
 mepyapi.com bireysel ve kurumsal kullanıcılerin vereceği destek ile kişisel bilgileri daima güncel ve doğru şekilde tutacaktır. Ancak kişisel bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi veyahut da güncellenmesinin gerektirdiği hallerde bireysel ve kurumsal kullanıcılerın mepyapi.com ile 05412131214 nolu telefonla ve mepyapi@hotmail.com , bilgi@mepyapi.com e-mail adresinden irtibata geçmesi gerekmektedir.
 mepyapi.com Web Sitesi’ne kullanıcı ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için bireysel ve kurumsal kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgileri aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler ve hizmet hakkında bilgi vermek, kampanya bilgilerini paylaşmak ve benzeri hizmetlerde bulunmaktadır. Bireysel ve kurumsal kullanıcıler tarafından paylaşılan kişiler bilgilerin hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacağı belirtilmiş olup, mepyapi.com tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri kullanıcıler almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise mepyapi@hotmail.com ve bilgi@mepyapi.com adresine e-mail gönderip listeden çıkmaları gerekmektedir. mepyapi.com işbu e-mail aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu e-mail adresinden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde kullanıcıler iletişim sayfasında yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile mepyapi.com ile irtibata geçerek isteklerini iletebilirler.
 Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, mepyapi.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 mepyapi.com, Web Sitesi dahilinde başka sitelere link verebilir, ancak bu mepyapi.com’un işbu siteler ile herhangi bir bağı olduğu anlamına gelmemektedir. mepyapi.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 mepyapi.com, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi amacıyla işbu sözleşme ile belirlenen istisnalar dışında gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 mepyapi.com, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
 • mepyapi.com; Google Analytics aracı ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirme ve Google Analytics’de, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir.
• İşbu kapsamda, ilgi alanlarını saklamak istemeyen Kullanıcılar reklam tercihlerini düzenleyerek iptal edebilirler. Kullanıcılara ait reklam tercihleri yalnızca, işbu bilgisayardaki kullanıcı tarayıcısına uygulanacaktır. Kullanıcılar, Tarayıcılarının çerezlerini sildiklerinde sıfırlanacaktır.
 • Google Analytics kapsamı dışında kalmak isteyen Kullanıclar için, tarayıcılarına Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi yükleyebilirler.
 • Google Analytics aracı ile yeniden pazarlama yapılabilmesi için siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışları tarayıcıda bulunan bir cookie ile ilişkilendirilir. Google Analytics’te tanımlanan yeniden pazarlama listeleri otomatik olarak Google AdWords'e gönderilir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.
• Reklam verenin reklam içeriği, Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik olarak gösterilir.
 • Kullanıcıların web sitesine geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere mepyapi.com ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler (örneğin, Google Analytics çerezi) ve üçüncü taraf çerezler (örneğin, DoubleClick çerezi), Google Analytics tarafında yeniden pazarlama listeleri oluşturulur. Buna göre kullanıcının ziyaret metrikleri ve ilgi alanları dikkate alınarak web sitesinde ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde hedefe yönelik reklam içeriği gösterilir.
mepyapi.com ve mepemlak.com sitelerimizde yer alan ve ileride alabilecek olan kullanıcı görüşleri onların , hiçbir gerekçe göstermeden yayından kaldırılması veya değiştirilmesini isteyebilir. Kaldırılmasını istemesi 3 gün içinde teknik olanaklar çerçevesinde yayından kaldırılacaktır. Değişiklik istenmesi halinde ise talep edilen değişikliği şirketimizin yöneticilerinin olurunun alınmasından sonra uygun görülürse değişiklik yapılır. değişiklik mep yapı üretimi yöneticilerince yapılmaması doğrultusunda karar verilmesi halinde ise konu olan görüş ve yorumlar yayından tamamen kaldırılır.

 mepyapi.com, tarafından Web Sitesi dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, mepyapi.com ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.
 Arkadaşıma Gönder
mepyapi.com kullanıcıleri, site üzerinde beğendikleri haber, yazı ya da arama sonuçlarını yakınlarına ya da arkadaşlarına gönderebilmektedir. Bu işlem yapılırken kullanıcınin belirttiği alıcı e- posta adresi, sitenin promosyonel aktivitelerini duyurmak dışında başka amaç için kullanılmayacaktır.
 Kullanıcı İstekleri / Geri Bildirimler
mepyapi.com kullanıcı ve ziyaretçilerinin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.
 Kullanıcı adı ve Şifre
Bireysel ve kurumsal kullanıcılerimizin tüm bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik olarak mepyapi.com üzerinde ilgili bölümlere kullanıcı adı ve şifre ile ulaşımınız sağlanmaktadır. Kullanıcı'nın Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifrenizin gizliliği sizin sorumluluğunuzdadır, üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandıramazsınız. Kullanıcı adı ve şifrenin izinli veya izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan mepyapi.com sorumluluk taşımamaktadır, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Kullanıcı'ye aittir. Bu maddeye aykırı hareket, Kullanıcı'ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Şifrenin izinsiz kullanımın tespit edilmesi durumunda mepyapi.com bilgilendirilmelidir. mepyapi.com kullanıcısi olarak belirlenen güvenlik - gizlilik prensiplerine uymayan ve dikkate almayan bireysel ve kurumsal kullanıcılerden mepyapi.com güvenlik - gizlilik prensiplerinin aksi yönünde bir durumla karşılaşma halinde mepyapi.com sorumluluk taşımamaktadır. Bu tür olumsuz bir durumla karşılaşıldığı takdirde "Müşteri İlişkileri" birimimiz ile irtibata geçilmesi ayrıca önerilmektedir.
 Bu Web Sitesi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun Web Site’ye kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri mepyapi.com ile Web Sitesi üzerinden paylaşabilir. mepyapi.com bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının mepyapi.com ile kişisel bilgi paylaştığı fark edilir ise; bu bilgileri mepyapi.com sistemden silecektir.

Sözleşmeyi kabul ediyorsanız sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz.
Sözleşmeyi kabul etmiyorsanız "KABUL ETMİYORUM" butonuna tıklayıp siteden çıkabilirsiniz